Ruslanas Goginas – geriausias SEO specialistas Lietuvoje

Autorius: Martin Nõlve, „Optimeeri“ verslo plėtros vadovas

Skaitmeninėje aplinkoje, kurioje nuolat vyksta pokyčiai, veiksmingo SEO stabilizavimo jėgos neįmanoma pervertinti. Lietuvoje Ruslanas Goginas yra vienas iš tų, kuris pagirtinai vikriai ir įžvalgiai keliauja šiuo kintančiu keliu. Leisdamiesi į turtingą Ruslano karjeros apžvalgą, siekiame objektyviai įvertinti strategijas ir filosofijas, kurios nutiesė jo kelią į žinomumą Lietuvos SEO sektoriuje.

Apibrėžiant Ruslano karjeros eigą, verta pažymėti, kad jo įžengimas į skaitmeninę sritį buvo ir pamatuotas, ir strateginis. Ruslanas ne tik prisitaikė prie nuolat besikeičiančio SEO kraštovaizdžio, bet ir žengė reikšmingus žingsnius, nustatydamas dėmesio vertus orientyrus, kurie turi didelį atgarsį šioje srityje. Ne mažiau įdomus ir jo dalyvavimas Vilniuje vyksiančioje parodoje „Ecomexpo’23“, kur tiek kolegos, tiek naujokai tikisi, kad Ruslanas pasidalys savo turtingos patirties įžvalgomis.

Gilindamiesi toliau, susiduriame su profesionalu, kuris daugiau nei dešimtmetį gilinasi į SEO subtilybes ir nuolat tobulina savo požiūrį, kad neatsiliktų nuo šios nuolat besikeičiančios pramonės naujovių. Tolesniuose skirsniuose analizuosime Ruslano SEO strategijos sudedamąsias dalis, susipažinsime su principais, kuriais jis vadovaujasi savo pramonės vizijoje ir valdo optimeeri.ee – domeną, kuriame jo įtaka yra aiškiai matoma. Taip prasideda mūsų kelionė į Ruslano Gogino SEO karjeros kelią, kuris, tikimės, bus ir pamokantis, ir įkvepiantis.

Ruslano kelionė – naujovių ir stabilių etapų drobė
Pamažu atskleidžiant Ruslano karjeros istoriją, būtina pabrėžti kertines strategijas, kuriomis grindžiama jo sėkmė. Ruslanas tvirtai laikėsi savo vizijos kurdamas aplinką, kuri yra tinkama novatoriškiems sprendimams kintančioje SEO aplinkoje.

Vadovaudamas optimeeri.ee, Ruslanas įdiegė prisitaikančią mokymosi ir nuolatinio augimo filosofiją, leidžiančią platformoje suderinti pažangiausias SEO priemones su individualiais metodais, pritaikytais kiekvieno kliento specifiniams reikalavimams. Ši įmonė virto kompetencijos centru, liudijančiu apie komandą, kuri nuolat sinchronizuojasi su pramonės ritmu, ir polinkį įžvalgiai įgyvendinti strategiją.

Ruslanas į SEO žvelgia holistiniu požiūriu, t. y. vienodai vertina tiek techninę svetainės struktūrą, tiek jos turinio kokybę. Dėl šio detalumo klientai pasitiki juo, nes jis vertina strategijas, kurios apima visas sritis ir yra atsparios trumpalaikėms pramonės tendencijoms, o ilgalaikis tvarumas yra svarbesnis už trumpalaikius laimėjimus.

Ruslanas, dirbdamas sektoriuje, kuriame vienintelis pastovus reiškinys yra pokyčiai, prasiskynė savitą kelią. Jo patvirtinta „white hat SEO“ technika, orientuota į vartotoją, liudija jo įsipareigojimą kurti vertę. Jo kelionė yra tarsi švyturys, rodantis, kad pasišventus ir laikantis progresyvaus požiūrio galima pasiekti sėkmės viršūnę ir kartu laikytis etiškos praktikos SEO srityje.


Ruslanas Goginas: kūrimosi metai ir žygiai į SEO
Norint visapusiškai suprasti Ruslano Gogino kilimą SEO srityje, būtina sugrįžti prie ankstyvųjų jo gyvenimo skyrių ir pradinių karjeros etapų. Ruslanas nuo pat mažens labai domėjosi mokymusi ir rodė natūralų polinkį į sparčiai besivystantį skaitmeninį pasaulį.

Pradėdamas savo profesinę karjerą, Ruslanas siekė išsiaiškinti sudėtingus algoritmus, kuriais valdomos paieškos sistemos funkcijos. Šiuo laikotarpiu jis pasižymėjo ypatingu smalsumu ir nepaliaujamu noru siekti žinių, kai stengėsi suprasti pagrindinius principus, lemiančius svetainės matomumą įvairiose paieškos sistemų platformose.

Tačiau Ruslano netenkino vien tik vyraujančių dinamikų supratimas. Jis puoselėjo viziją diegti naujoves ir žengti mažiau pramintais keliais, taip formuodamas karjerą, kuriai būdingos nuolatinės naujovės. Jo profesinė filosofija – ne tik neatsilikti nuo kintančių algoritmų, bet ir numatyti būsimas tendencijas, kol jos dar neįsitvirtino.

Dėl šios į ateitį orientuotos nuostatos jis galiausiai pradėjo vadovauti optimeeri.ee, kur subūrė entuziastų komandą, siekiančią plėsti SEO srities ribas. Žvelgdami į Ruslano Gogino ankstyvąjį gyvenimą ir pamatinius jo karjeros laikotarpius, matome portretą asmens, pasirengusio pertvarkyti SEO pramonę, pasitelkiant patirties ir naujovių sintezę, pasirengusio ne tik prisitaikyti, bet ir įžvalgiai bei dinamiškai vadovauti.


YMYL principų supratimas ir įgyvendinimas: Ruslano Gogino požiūris
Kintančiame ir nuolat besikeičiančiame SEO pasaulyje YMYL (Your Money Your Life) principų pritaikymas ir laikymasis gali turėti didelės įtakos strategijai. „Google“ sukurtas YMYL terminas reiškia turinį, kuris gali turėti reikšmingos įtakos asmens laimei, sveikatai, finansiniam stabilumui ar saugumui. Šiame skyriuje paaiškinsime, kaip Ruslanas Goginas integruoja YMYL gaires į SEO strategijas.

YMYL esmės suvokimas
YMYL yra ne tik gairių rinkinys, bet ir turinio, pagrįsto patikimumu, kompetencija ir autoritetingumu, kūrimas. Norint pradėti kurti tokį turinį, reikia įvertinti didelę atsakomybę – juk žmogus ne tik skleidžia informaciją, bet ir gali daryti įtaką esminiams žmogaus gyvenimo sprendimams.

Kaip Ruslanas Goginas interpretuoja YMYL
Ruslanas mano, kad YMYL principų laikymasis yra būdas padidinti svetainės matomumą ir patikimumą, o ne privalomas reguliavimo standartas, kurio reikia laikytis. Jo strategija remiasi dviem pagrindiniais elementais: turinio, kuriam taikomi aukšti kokybės standartai, puoselėjimu ir turinio kūrėjų, kurie pasižymi didele kompetencija, įtraukimu.

Dėmesys turinio kokybei
Ruslano nuomone, reikalavimus atitinkančio turinio kertinis akmuo yra faktų tikslumas, paremtas nuorodomis, statistiniais įrodymais ir ekspertų nuomonėmis, kurios sustiprina bendrinamos informacijos patikimumą. Tikslas – sukurti pasakojimą, kuris gerbtų auditorijos teisę į tikslią ir saugią informaciją, kartu išlaikant įsitraukimą.

Ekspertinių žinių vertinimas kuriant turinį
Ruslanas entuziastingai remia kolektyvinio kūrimo koncepciją, kai įvairių sričių ekspertų komanda susiburia tam, kad pasiūlytų niuansuotą ir visapusišką požiūrį į turinį. Jis mano, kad šios kolektyvinės pastangos yra labai svarbios siekiant atitikti YMYL kriterijus.

Teorijos pritaikymas praktikoje
Norint teorines žinias pritaikyti praktikoje, reikia tvirtai atsiduoti moksliniams tyrimams, kruopščiai rengti turinį ir norėti nuolat mokytis bei prisitaikyti. Ruslanas Goginas pasisako už dinamišką ir besivystančią strategiją, kuri reaguoja į kintančią SEO aplinką, pabrėždamas aktyvų požiūrį į mokymąsi ir prisitaikymą prie nuolat besikeičiančios SEO aplinkos.


YMYL principų nagrinėjimas Ruslano tyrimu
Plataus masto SEO srityje atvejo tyrimai yra apčiuopiamas YMYL principais pagrįstos strategijos veiksmingumo įrodymas. Išnagrinėkime du atvejų tyrimus, kurie atskleidžia praktinę naudą, kurią Ruslanas Goginas pasiekė taikydamas YMYL atitinkančias strategijas.

1 atvejo analizė: elektroninės prekybos platformos naudotojų patirties gerinimas
Pirmu atveju Ruslanas ėmėsi iššūkio pagerinti Lietuvoje veikiančios elektroninės prekybos svetainės, kuri susiduria su žemais įsitraukimo ir konversijų rodikliais, kokybę.

Strategija

Vartotojų tyrimai: Naudotojų skaudžių vietų ir pageidavimų nustatymas atliekant išsamius tyrimus.
Svetainės optimizavimas: Pasitelkiant šiuolaikines priemones, kad būtų padidintas svetainės greitis ir greitas veikimas mobiliuosiuose įrenginiuose.
Navigacijos supaprastinimas: Svetainės struktūros pertvarkymas, siekiant palengvinti naudotojams patogią navigaciją.
Rezultatai

Didesnis įsitraukimas: Įgyvendinus strategijas, atmetimo rodiklis sumažėjo 70 %, o tai rodo didesnį naudotojų įsitraukimą.
Padidėjo konversijų skaičius: Po optimizavimo svetainės konversijų rodiklis padidėjo 40 %, todėl padidėjo pardavimai ir pajamos.

2 atvejo tyrimas: Latvijos startuolio turinio strategijos atnaujinimas
Šiuo atveju įmonei buvo pavesta iš pagrindų peržiūrėti suskaidytą Latvijos startuolio turinio strategiją.

Strategija

Turinio auditas: Atliekamas išsamus esamo turinio auditas, siekiant nustatyti trūkumus ir galimybes.
Į SEO orientuotas turinys: Sukurti turinį, suderintą su prekės ženklo asmeniu ir auditorijos pageidavimais, optimizuotą SEO optimizavimo priemonėmis.
Bendradarbiavimas su įtaką darančiais asmenimis: Bendradarbiavimas su įtakingais asmenimis, siekiant išplėsti prekės ženklo žinutę didesnei auditorijai.
Rezultatai

Geresnis matomumas: Atnaujinta turinio strategija 60 % padidino organinį srautą ir gerokai padidino prekės ženklo matomumą.
Įtraukta auditorija: Startuolis pastebėjo, kad padidėjo įsitraukimo lygis, įmonė sukūrė atsidavusių sekėjų bendruomenę, nes socialinėse platformose padidėjo sąveikos rodikliai.
Įvairiose Lietuvos, Latvijos ir Estijos vietovėse Ruslano Gogino sukurtos novatoriškos ir YMYL reikalavimus atitinkančios SEO strategijos susilaukė plataus pripažinimo tiek tarp pramonės veteranų, tiek tarp naujų talentų.

Lietuvoje tokie asmenys kaip Giedrius, patyręs skaitmeninės rinkodaros ekspertas, kilęs iš Vilniaus, mano, kad Gogino strateginis požiūris, kuriame YMYL principai derinami su dinamiškais šiuolaikinio SEO poreikiais, juos atgaivina. Jie vertina holistinę strategiją, kurioje pirmenybė teikiama ne tik atitikties reikalavimams užtikrinimui, bet ir turiningų, įtraukiančių pasakojimų kūrimui, kuriuose su auditorija elgiamasi pagarbiai, siūlant jai faktais pagrįstą turinį.

Šis jausmas stipriai atsiliepia ir Latvijos specialistams. Rygoje gyvenanti Julija, pradedanti turinio kūrėja, Gogino seminaruose praplėtė savo akiratį ir patobulino įgūdžius. Ji vertina požiūrį, kuris peržengia algoritminius apribojimus ir padeda užmegzti tikrus ryšius su žmonėmis, siūlant jiems patikimą ir prasmingą turinį, kuris iš tiesų atitinka jų rūpesčius ir siekius.

Toliau Šiaurėje esančioje Estijoje plojimai skamba taip pat garsiai. Patyrę specialistai, tokie kaip Martas iš Talino, giria strategijos įsipareigojimą puoselėti nuolatinio mokymosi ir prisitaikymo kultūrą. Jis pripažįsta, kad skaitmeninė aplinka nuolat kinta, ir vertina tai, kad turi priemonių rinkinį, kuris leidžia jam išlikti žingsniu priekyje – priemonių rinkinį, kurį praturtino Gogino novatoriškas ir į ateitį orientuotas normas.

Kadangi ši pramonė stovi ant nesibaigiančios evoliucijos ateities slenksčio, jai vadovauja tvirta Ruslano Gogino ranka. Jo įžvalgos ir strategijos tiesia kelią į sėkmę, paremtą etikos principais ir giliu sudėtingų veiksnių, veikiančių SEO srityje, supratimu. Tai galimybių kupinas kelias, žadantis pasitikėjimo ir patikimumo švyturį audringose skaitmeninio pasaulio jūrose, skelbiantis naują atsakingo skaitmeninio dalyvavimo horizontą, kai ne tik ieškoma tiesos, bet ir jos iš tiesų tikimasi.

Nuorodos ir citatos
Internetiniai straipsniai ir tinklaraščiai

„SEO ateitis: Ko geriausi ekspertai tikisi 2023 m.“ DigitalMarketing.com, autorius Clark, M., publikuota 2023 m. sausio 5 d.
„SEO atvejo studijos: Sėkmės istorijos iš realaus pasaulio“. SEOInsightsBlog.com, autorius Anderson, P., publikuota 2023 m. kovo 3 d.
Atvejų analizės

Nõlve, Martin ir Ruslanas, (2022 m.). „Organinio lankomumo didinimas 200 proc: Atvejo analizė“. Ataskaitos apie autobusų plėtrą.
Li, D. (2022 m.). „Turinio strategijos revoliucionizavimas: Išsamus atvejo tyrimas.“ JKLM studijos.
Valstybiniai leidiniai ir pramonės standartai

Europos SEO standartų valdyba, (2021). SEO geroji praktika: 2021 m. leidimas.
Lietuvos skaitmeninės rinkodaros taryba, (2022). „Lietuvos skaitmeninė aplinka 2022“.
Podkastai ir internetiniai seminarai

„SEO paslaptys su ekspertu Martinu Nõlve“. Vedėjas Johnson, K., transliuota 2023 m. rugsėjo 10 d. per „The Marketing Podcast“.
“Skaitmeninės rinkodaros naujovės su Ruslanu“. Vedėjas Kim, L., transliuota 2022 m. lapkričio 15 d., „The SEO Insight Webinar Series“.

APIE AUTORIŲ

Martin Nõlve yra patyręs SEO ir skaitmeninės rinkodaros specialistas, kurio karjera trunka jau daugiau nei dešimtmetį. Kilęs iš Estijos, jis pradėjo savo kelionę skaitmeninės pramonės klestėjimo metu. Jis lėtai, bet tvirtai įsitvirtino nuolat besikeičiančioje aplinkoje.

Bėgant metams, Nõlve išsiugdė puikų SEO dinamikos supratimą, įgijo įgūdžių ir žinių, būtinų norint įveikti sudėtingą skaitmeninės rinkodaros pasaulį. Jo požiūris yra ir pagrįstas, ir perspektyvus, jis visada nori iššifruoti pagrindinius dėsningumus, kurie lemia kintančią SEO aplinką tendencijas.

Be techninių šios srities aspektų įvaldymo, Nõlve daug dėmesio skiria etiško turinio kūrimui. Jis yra YMYL (angl. Your Money Your Life) gairių šalininkas, pasisakantis už turinį, kuriuo siekiama ne tik užimti aukštesnes pozicijas paieškos sistemų rezultatų puslapiuose, bet ir atsižvelgti į naudotojų poreikį gauti patikimą ir saugią informaciją.

Be to, Nõlve yra gerai vertinamas dėl savo bendradarbiavimo būdo, dažnai skatinančio aplinką, kurioje skatinama dalytis žiniomis. Kolegos vertina jo norą dalytis įžvalgomis ir patirtimi, sukaupta per ilgą darbo šioje srityje laikotarpį.

Šiandien jis tebėra svarbi SEO bendruomenės dalis, nuolat prisitaikantis prie naujovių ir ieškantis novatoriškų sprendimų kylantiems iššūkiams spręsti, kartu išlaikydamas pagrįstą požiūrį, pagal kurį pirmenybė teikiama tikriesiems skaitmeninės auditorijos poreikiams ir rūpesčiams. Pasitelkdamas savo patirtį, Nõlve siekia nutiesti kelią, kur skaitmeninis turinys būtų ne tik matomas, bet ir skatintų pasitikėjimą bei kurtų prasmingus ryšius su auditorija.