Kas sõidu ajal söömine on lubatud?

Süüa või mitte süüa- selles on küsimus. Kui sa juhiksid autot USA-s Georgia osariigis, oleks vastus ei, muidugi juhul, kui sa ei taha saada trahvi.

Mariettas Georgia osariigis nautis Madison Turner kiirteel sõites hamburgerit. Politseinik pidas ta kinni, mainides, et on teda umbes kaks miili jälginud, kuidas ta McDonald’si juustuburgerit on nosinud. Politseinik kirjutas talle trahvikviitungi, viidates segava sõidustiili liikluseeskirjale. Korraesindaja olevat mehele lausa kolm korda öelnud: „Sa ei saa sõitmise ajal süüa hamburgerit.“

Liikluseeskiri ei sisalda otsesõnu sellist väljendit nagu ‘autot juhtides söömine’. Eeskiri ütleb: „Juht on kohustatud selle osariigi kiirteedel hoolikalt mootorsõidukit juhtima ja ei tohi olla seotud ühegi tegevusega, mis võiks häirida vastava sõiduki vastava juhi turvalist sõitu.“

„Võib-olla ma tõesti nautisin burgerit liiga palju, samuti oleks ma saanud tooni võrra  vaiksemaks võtta, ma kindlasti oleks seda teinud, kuid ma ei oodanud, et mind karistatakse rahatrahviga,“ ütleb Turner. Cobbi maakonna politseiosakonna pressiesindaja Mike Bowman ütleb, et hetkel nad kommentaare ei jaga, kuna tegemist on poolelioleva juhtumiga. Madison Turner läheb kohtusse 3. veebruaril.

Mida siis „segav sõidustiil“ endaga kaasa võib tuua?

Näiteks 2012. aastal pildistati Toronto linnapead Rob Fordi autoroolis, kes juhtimise ajal ka luges. Pärast kaitses ta end, öeldes, et on väga hõivatud mees.

Mõned aastad tagasi üritas üks Rhode Islandi seadusandja keelustada kopsaka 125-dollarilise trahviga neid sülekoerte omanikke,  kes lubasid oma koertel istuda sõidu ajal  rooli taga.

San Diegos sai kord Cecilia Abadie trahvi selle eest, et kandis juhtimise ajal Google’i prille. Paljud juhid lihtsalt vajuvad sõidu ajal mõtetesse. Näiteks ajakiri Forbes teatab, et 2013. aasta segava sõidustiili juhtumitest 62% olid sellised, mil juhid lihtsalt unistasid autoroolis olles.

Ametnikud selgitavad, et kõige hullem on autoroolis olles telefoniga rääkimine- see segab nii kognitiivsel, visuaalsel kui psühholoogilisel tasandil, kuid samasugused sõitu segavad tegevused on söömine, suitsetamine, joomine, rääkimine ja tühiste autovidinatega sekeldamine.

Arizona on üks kahest osariigist, kus pole liiklusseaduses kirjas keeldu sõidu ajal tekstisõnumite saatmise kohta. Nimetatud osariik kasutab loovat meetodit nende juhtidega toimetulekuks, kes on sõidu ajal oma telefonidega ametis. Nad karistavad neid juhte hoopis kiiruseületamisega seoses. Politsei pressiesindaja väidab, et ükski kiirus ei saa olla mõistlik ja õige juhul, kui sa samal ajal saadad mobiili teel sõnumit, sest sel juhul ei ole sul täielikku kontrolli juhtimise üle.

Telefoni kasutamist sõidu ajal on üldjuhul kerge märgata, kuid küsimus on selles, kuidas siduda mõningaid teisi segavaid käitumisi seadusandlusega. Politseinikud ei saa märgata kõiki juhtimist segavaid teguviise, mis jätabki vastutuse turvaliselt sõita tahtvale juhile endale või tulevikus lausa autole. Üldiselt soovitatakse juhile, kes hakkab kaotama tähelepanuvõimet, tulla autost välja, sirutada jalgu, hingata sügavalt sisse-välja, kas või rääkida endaga, et taas muutuda tähelepanelikuks. Pole oluline, kas segaja on sinu enda autos või väljaspool autot, sinu enda valmisolek segajatele reageerimiseks või mittereageerimiseks  näitab, kui edukalt sa suudad hoida tähelepanu vaid juhtimisel.